APBC Advanced Course

Advanced Course Complicated Pelvis & Disc

APBC Technique-2

 

เรียนการจัดการกับปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโดยเฉพาะ แบบฉบับของ APBC Technique

รายละเอียดเนื้อหา

เรียนการตรวจเฉพาะ แบบฉบับ APBC Technique สำหรับการวิเคราะห์ หาข้างที่หมอนรองปลิ้น pattern และ listings ของคนไข้

Day 1: APBC Technique Complicated SI J

Day 2: Study Theory Concave – Convex Rule, Disc Theory, Disc Assessment, APBC Technique Disc for Lumbar Spine including Adjuster Technique

Day 3 – APBC Technique for Thoracic Disc including Adjuster Technique

Day 4 – APBC Technique for Cervical Disc including Adjuster Technique

Day 5 – Continue APBC Technique for Cervical Disc including Adjuster + Review

Day 6 – Review + Case Study + Practice treatment real disc patient

เพิ่มเติม Pattern ของหมอนรองปลิ้นแบ่งเป็น 6 แบบ ได้แก่

1. Posterior Central Disc Bulge
 Disc Bulge ประเภทนี้ involve multiple nerve roots. เป็นสาเหตุหลักของการเกิด Low back pain มากกว่าการปวดร้าว
ลงขา และ อาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายและปัสสาวะ

2. Anterior Central Disc Bulge
 พบได้ร่วมกับการปวดหลัง ให้ความรู้สึกปวดลึกๆ หน่วงๆ ในช่องท้อง

3. Posterolateral Disc Bulge
 พบได้บ่อย และ ส่วนใหญ่มักเป็นลักษณะนี้ ทำให้เกิดปัญหาต่อ Nerve root ชาร้าวลงขา ด้านใดด้านนึง

4. Foramenal Disc Bulge
 พบได้ใน 8-10 % ของเคสหมอนรองปลิ้น ทำให้เกิดปัญหาที่ exiting nerve

5. Far lateral Disc Bulge
 มักไม่พบบ่อย

6. Circumferential Disc Bulge
    เกิดจากการปลิ้นที่เป็นมากขึ้น ทำให้มีอาการปวดหลัง ร่วมกับการร้าวลงขาทั้ง 2 ข้าง

เงื่อนไขการลงทะเบียน
- ผู้เข้าร่วมอบรมต้องผ่านการอบรม APBC Technique Level 1 Full Spine และ APBC adjuster Instrument Technique มาก่อน
- เนื่องจากคอร์สนี่เป็นคอร์ส Advanced ของ APBC Technique แล้ว จึงจะมีการเรียนติดต่อกันถึง 6 วัน มาเรียนมานอนที่นีีเลย เราจะเจอกับเนื้อหาที่เข้นข้นขึ้น รวมถึงการฝึกปฏิบัติที่หนักขึ้น คอร์สนี้เราได้รับความช่วยเหลือพิเศษจาก Founder ของเทคนิคมาช่วย Train และ ปรับมือคุณ เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของ APBC Technique (บอกเลยว่าห้ามพลาดรอบนี้เด็ดขาด เพราะ Founder ไม่ยอมออกมาง่ายๆ )

Subscribe

YouTube Channel: https://www.youtube.com/@APBCTechnique
Instagram: apbc.technique
Facebook: การอบรมAPBCTechnique